Allt handlar om tillit

Frågan här är inte om vetenskap, fakta eller instinkt är rätt eller fel. Frågan är om vi litar på det som uppenbaras för oss. Hur vi tolkar fakta, historia, vetenskapliga rapporter, instinkt allt de är baserat på tillit. Vad är trovärdigt? Vad är värt din tillit – använder du instinkt eller vetenskaplig fakta? De kan båda visa sig vara både rätt och fel. Våra hjärnor relaterar och förhåller oss till olika system. 

Allt handlar om tillit. 

Varje dag promenerar jag på vägar som har många förgreningar. Det händer ofta att jag väljer att avvika från huvudleden och pröva en av dem för att se var den slutar. I början är den inbjudande och blomstrande, men slutar på ett skogshygge eller bara i ett snår av ogenomtränglig skog. Det ser verkligen ut som om vägen leder någonstans, men i verkligheten gör den inte det. Det händer att jag gör en bedömning att en inte så tilltalande väg leder ingenstans och därför prövar jag den inte ens. Om jag gjorde det kanske det skulle visa sig att den ledde till fantastiskt vackra platser… 

Den här dagen var speciell, jag minns den väl för min mamma hade åkt för att vara med min systers äldsta dotter den dagen hennes syskon föddes. Min pappa och jag satt vid telefonen med varsin kopp kaffe och väntade på samtalet att de bra födda. Min son sov i mitt knä och vi pratade om tron. Först kändes det som om våra tankar skiljde sig väldigt mycket från varandra, men det visade sig att vi bara hade olika perspektiv. Våra hjärnor litade bara på olika system. 

Jag har alltid letat efter sanningen i en person – min skapare – och jag har haft en stark längtan att veta vem han är långt mer än vem jag vill att han ska vara. Det är som om jag vetat att om jag lär känna honom så lär jag känna den som verkligen vet den riktiga sanningen. Han är beviset på den fakta jag behöver. I mitt sökande har jag prövat buddismen, Vägen och kraften (Tao te Ching) och olika trosinriktningar inom den kristna tron. När jag skriver prövat så betyder det att jag helhjärtat lagt all min energi, tid och tillit där. Målet – att finna honom. När han fann mig fortsatte mitt sökande i hur han var i årtionde. Evangeliet, de goda nyheterna om Jesus Kristus, kan presenteras i många skepnader beroende vilket evangelium du litar till. Paulus pratar om detta i sitt brev till församlingen i Galatien. 

Jag sökte alltså efter sanningen i en personlig relation med med Gud, min pappa letade efter sanningen i vetenskapligt bevisade fakta. Vi letade båda helhjärtat efter sanningen, bara på olika sätt. 

När jag har pratat med vänner om att lita på människor så har jag förstått att vi haft olika kriterier för att mäta tillit. En kvinna beskrev tillit i att inte föra vidare något som sagts i förtroende. Om någon gjorde det var den inte värd att ha förtroende för. I Sverige har vi lagar baserade på den tanken. För mig har det ingenting att göra med om jag litar på någon eller inte. Tillit handlar absolut inte om ifall någon glömmer sig och råkar berätta något jag sagt i förtroende, tillit handlar om ifall en person står med mig när det blir tufft, tror på och för mig när jag misslyckas. Alla kan vara goda människor i medgång, sanningen om en människa uppenbaras först när motgången kommer. Den person är, ur mitt perspektiv, trovärdig. Den personen är inte förvirrande. 

Uppenbarligen behöver våra hjärnor olika bevis för att vi ska lita på någon eller någonting. Jag har satt min tillit till Gud för att alla bevis jag finner pekar på honom. Genom åren har han bevisat sig vara trovärdig. Den trovärdigheten är baserad på vem han är och vad han har gjort för oss, för mig. På grund av alla olika tolkningar som finns om vem han är har det varit svårt för mig att lita på honom. Vad som händer när det blir för rörigt är att allt uppluckrar i små, små bitar vilket resulterar i svår ångest, depressioner, självmordstankar och panik. När jag vågar lita på vad han själv säger om sig själv i bibeln lugnar allt ner sig och de problem jag har med autismen och ADD, grundproblemet till stressen och utmattningen i mitt liv, blir mer hanterbar. I hans ord så talar han tydligt om att han har allt under kontroll och att han gjort allt som är nödvändigt för mig för att jag ska kunna leva en själslig och andlig frihet. 

Allt handlar om tillit. 

Lotta Bynert Skriven av:

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *