En lögn i Gud hand

I februari sade en person ungefär så här till mig ”Du kan inte bli hjälpt. Inte ens Gud kan det!”

Jag kom hem. I bitar. Jag hade lagt all min tro och mitt hopp till att iallafall Han kunde det även om jag inte såg det. Den dagen planterades detta in i mitt hjärta ”Även om alla ger upp så gör inte jag det. Även om alla lämnar dig gör inte jag det. Jag kommer aldrig att lämna dig eller överge dig.”

I frustration eller ilska kan en människa ljuga och även börja tro att den lögnen är sanning. Personligen har jag ljugit för mig själv under största delen av mitt liv så jag vet. Vi lever i en snedvriden värld där det mesta är förvanskat. Gud är inte problemet, det är lögnerna som vi sprider om Honom, lögnerna som vi börjar tro och sprider som sanningar som verkligen bedrar. Ibland markerar Han tydligt och drar oss bort från det som bedrar. Ibland låter Han oss stanna kvar i det för att lära oss någonting. Han är inte en människa så att Han kan ljuga. Det är en av de sakerna Han talar om för oss att Han inte kan och Guds ord, nerlagt i oss, kommer inte att vara nerlagt där i onödan. 

Den dagen kom Hans ord tillbaka till mig i hela dess fullkomlighet och krossade lögnen. ”Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson, så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det?”

Vad är vi? ”Människorna sveper du bort, de är som morgonsömnen. De förgås som gräset. ”Fast det frodas om morgonen är det förgängligt: mot kvällen vissnar det och torkar bort.” Vad Gud har sagt är evigt ”Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.”

Lögner kan riktas mot oss som ett dödligt vapen och är det vapen tjuven föredrar för att tillintetgöra oss och döda oss. Men när en lögn väl avslöjas kan Gud använda den till att leda oss in i sanningen. Gud varken ljuger eller kommer emot oss med syftet att skada oss, men Han har den kreativa förmågan att vända lögner, bedrägerier, förvrängningar – vad som helst till något fantastiskt. Från den dagen står jag inför Honom i vördnad medan Han avslöjar den ena lögnen efter den andra som har rotat sig i min själ. Vår Skapare älskar oss på ett sätt vi omöjligt kan förstå, även om vi jämförs med gräs här på jorden. 

Lotta Bynert Skriven av:

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *