Konflikter

När jag frågar Jesus får jag svar, men sällan de svar jag tänkt mig. Det konstiga är att förut accepterade jag inte de svaren. De var alldeles för abstrakta och otydliga för att jag skulle tro att de var något att fästa uppmärksamheten på. Idag lyssnar jag. Mötet med Honom är alltid i ljuset även om det mörkaste mörker uppenbaras. Bara Han kan skapa nytt och se juveler som sitter djupt inbäddade i oss.

Det jag upplever är helt nytt för mig. Jag kan inte återge det i sin helhet, men jag försöker för att du ska våga höra Honom på det sätt Han väljer att visa sig för dig. Han bryter ner murar inom mig och stillar stormar. Han bygger och jag langar bräder åt Honom. Han filar av det skadade, det mörkna och reparerar med sina sårmärkta händer och det blir nytt. Han arbetar, jag beundrar. Jag hör Honom inte prata med mig, men det är som att jag får ett massdimentionellt osynligt och ohörbart synligt och hörbart möte med Sanningen. Han öppnad Bibeln för mig och förklarar det abstrakta så att jag kan se och förstå.

”Alla möten med människor utmanar för ni ser samma sak, men samtidigt inte. Ni hör samma sak, men samtidigt inte. Ni känner, men inte likadant. Ni berörs av varandra på olika sätt. Det du saknar är för dig en gåva att inte ha, men den gåvan är inte enkel att ha fått. Med den har mycket mörker trängt in i dig. Jag vill lär dig att leva med det jag gett dig, men för det krävs stort mod från din sida. Jag har lyft ut mörkret, men inte det jag från början gett just dig. Lev i det. Frukta inte, jag är med dig. 

I varje konflikt är jag närvarande. Ibland går ni segrande igenom. Ibland förlorar ni stort. Orsaken vet bara jag. Du kommer ofta inte att få ett svar från mig, men jag kommer att föra alla vidare. Ibland kan jag hela det som är skadat så att ni tillsammans kan se det, men ibland måste jag ta er vidare på olika sätt. Ibland kan ni inte höra varandra, ni bär på för mycket andra bördor för att kunna se någon annan än er själva. Förlåt alltid din motpart och förlåt alltid dig själv. I förlåtelsen finns försoningen. Våga lita på mig även om jag ber dig stänga en dörr. Jag vet alla orsaker, alla tankar, alla motiv och jag har läkedom för allt. Jag önskar du vågade överlämna det du inte förstår till mig. Lyssna alltid på din motpart och försök ta emot det som sägs. Jag lyssnar alltid på dig och hör tillsammans med dig. Är din motpart tyst, låt tystnaden råda. Jag är i tystnaden.

Du skulle aldrig ifrågasätta min lojalitet till dig om du kunde förstå vad jag gjort för dig. Det är möjligt att du aldrig kommer att veta om den verkliga konflikten i själva verket var mer din att lösa än deras. Din motpart kanske heller aldrig kommer att veta. Kom ihåg att när du inte vet, när förvirringen slår emot dig är du som närmast mig. Du kan inte se in i någon annan. Bara jag kan. Förvirring är ett tecken på sanning. 

Du kommer att drabbas mer än de flesta, men jag önskar att du skulle låta mig vända det till allt jag tänkt det ska vara. Du säger du är för gammal. Jag säger du har gått från döden in i livet.”

Lotta Bynert Skriven av:

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *